Sponsoraftale

 

Vi er en lille hyggelig rideklub i rivende udvikling, med masser af engagerede frivillige og entusiastiske medlemmer.

Klubbens aktiviteter

Klubben afholder årligt 4 til 6 stævner/arrangementer/ridelejr med stor tilslutning af klubbens medlemmer og deres familier. I forbindelse med disse arrangementer vil sponsors navn/logo blive eksponeret.

 

Klubbens værdier

Ommersyssel Rideklub lægger stor vægt på at være et inkluderende og socialt værested med plads til alle. Vi prioriterer et godt socialt fællesskab i klubben, og vores aktiviteter appellerer til ansvar, hensynsfuldhed og rummelighed. Klubben er et aktivt fritidstilbud og tilbyder daglig rideundervisning; både i spring, dressur, og mulig for parter på rideskolens ponyer.

 

En betydelig del af arbejdet i rideklubben varetages af frivillige, både i det daglige og ved arrangementer samt ved forbedringer og vedligeholdelse af faciliteter.

 

Sponsor muligheder
Vil du gerne promovere din virksomhed til mange ryttere og deres familier i vores lokalområde, og samtidig støtte Ommersyssel Rideklub?
Med et sponsorat kan din virksomhed styrke foreningslivet og medvirke til et aktivt lokalområde.

 

 

Vi laver også gerne særlige aftaler i forhold til at sponsorere materialer, udstyr, stævner eller lignende.

 

Skattemæssigt er der fuldt fradrag for sponsorater, som kan henføres til reklame.

 

Sponsor:

Navn : _____________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________

Kontaktperson : _____________________________________________________________

Telefon : _____________________________________________________________

E-mail : _____________________________________________________________

CVR nr. : _____________________________________________________________

 

Modtager

Ommersyssel Rideklub

Dalbyovervej 44

8930 Gjerlev J

omr@primanet.dk

 

Pris: 2.000 kr. pr år

 

Sponsor leverer og betaler skiltet samt opsætning. 

 

Denne side udfyldes og afleveres til Ommersyssel Rideklub, hvorefter der fremsendes en faktura.

 

Dato: __________________

 

Underskrift:

 

_________________________________ _____________________________________

Ommersyssel Rideklub Sponsor